Rạp hát tại nhà Alpine Vista (Breckenridge)

Rạp hát tại nhà Alpine Vista (Breckenridge)

AlpineVista_hometheater.gifAlpine Vista Home Theater là một công ty lắp đặt rạp hát tại nhà rất công nghệ, am hiểu về điện ảnh. Thẻ điện thoại của Alpine Vista Home Theater là chứng nhận vì chúng được chứng nhận THX, chứng nhận CEDIA. Họ có giấy chứng nhận hiệu chuẩn video của Tổ chức Khoa học hình ảnh và giấy phép nhà thầu điện mà về mặt kỹ thuật bạn không cần phải là người lắp đặt rạp hát gia đình ở Colorado nhưng họ vẫn có một. Danh mục đầu tư của họ không tồn tại trên trang web của họ nhưng họ có danh tiếng trong ngành tốt trên toàn quốc.

bạn có thể bật đèn pin của tôi không