Cách giơ tay trong cuộc họp thu phóng

Trên Zoom, hầu như bạn có thể giơ tay để thông báo cho người dẫn chương trình rằng bạn có câu hỏi hoặc nhận xét. Đây là cách để làm điều đó. ĐọC Thêm5 bước để bật Flash trong Chrome

Google Chrome không muốn bạn sử dụng Adobe Flash Player. Dưới đây là cách bật Flash trong Chrome trong trường hợp bạn cần. ĐọC Thêm