LEGO Dimensions Starter Pack Review và Giveaway

Khi nội dung có thể tải xuống lần đầu tiên trở thành một thứ, có vẻ như tất cả chúng ta sẽ chuyển sang mô hình kỹ thuật số và các giao dịch mua trò chơi thực tế sẽ biến mất. Thay vào đó, chúng tôi đang mua nội dung có thể tải xuống bằng đồ chơi bằng nhựa. ĐọC ThêmMi Band 3: Đừng mua Fitbit cho đến khi bạn thấy cái này

Trình theo dõi thể dục ngân sách tốt nhất hiện nay. Thời lượng pin dài, khả năng chống thấm nước và thông báo trên điện thoại khiến điều này trở thành một món hời cho những người có nhu cầu theo dõi hoạt động thể chất cơ bản. ĐọC Thêm