Doanh số bán preamp AV cao cấp bùng nổ bất chấp suy thoái - Nhiều mẫu đã bán hết

Bất chấp thực tế là nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, các bộ tiền khuếch đại AV cao cấp vẫn tiếp tục bán chạy, đặc biệt là những sản phẩm trong khoảng giá 10.000 USD trở xuống. Một số mô hình phổ biến nhất đang thực sự bán hết dẫn đến danh sách chờ. ĐọC Thêm