Lyric HiFi và Video (White Plains)

Lyric HiFi và Video (White Plains)

Lyric_HiFi.gifLyric HiFi là một trong những đại lý AV có uy tín nhất ở Mỹ và giờ đây họ có thêm một địa điểm ở White Plains, New York.

công nghệ rõ ràng mythos ssa 42
Trước khi bạn tăng ga Gulfstream G-200 cho một chuyến đi đến Florida - hãy nhớ dừng lại và nghe một số tính năng âm thanh tại Lyric. Họ có một số thành phần tốt nhất mà bạn có thể hy vọng được thử giọng.